Väärät painesuhteet voivat aiheuttaa mittavaa haittaa rakennukselle sekä henkilöille rakennuksen sisällä. Pahimmillaan rakennuksen paine-erot ovat niin suuria, että ulko-ovien avaus vaikeutuu. Tämä koetaan haitaksi etenkin ikäihmiset kohdalla.

Pitkäaikainen väärä painesuhde myös kostuttaa ja homehduttaa rakenteet. Home rakenteissa on vaarana niin asuintaloissa kuin julkisissa rakennuskohteissakin. Erityisesti homekoulut ja -päiväkodit ovat kalliita projekteja korjata. Homekouluista ja -päiväkodeista on tullut yhteiskunnallinen ongelma, erityisesti sen takia sillä lasten terveys on kyseisissä tilanteissa vaarassa.

Mittauksen toteutus on käytännössä haastavaa


Paine-erojen mittauksen avulla saadaan selville, millainen yli- tai alipaine rakennuksen ulkovaipparakenteisiin kohdistuu. Ilmanpaineen paine-erojen mittauksella ja sitä seuraavalla säädöllä voidaan ehkäistä muun muassa kosteuden kulkeutumista rakenteisiin ja maaperän epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. Paine-erojen mittauksen avulla voidaan ehkäistä myös energiahukkaa, mikä voi johtua ilmanvaihdon vuodoista.

Kaiken lähtökohtana paine-erojen mittauksessa on se, että painesuhteet suunnitellaan tarkasti, jotta lopputulos olisi terveet rakenteet ja rakennukset. Näin ollen on tärkeää aloittaa rakennusten painesuhteiden suunnittelu jo projektin alussa.

Ennen mittauksen aloittamista on mietittävä oikean mittalaitteen ja mittasondin valinta rakennetyypin ja tarkkuusvaatimusten mukaan. Mittalaitteeksi valitaan joko suoraan osoittava paristokäyttöinen käsimittari, dataloggeri tai lähetin riippuen mittauksen kestosta, eli onko kyseessä hetkellinen mittaus vai pidempi seurantamittaus. Mittalaiteen valinnassa kannatta huomioida myös sen, kerätäänkö tietoa talteen käsin, mittalaitteen muistiin vai välitetäänkö jollekin keskusohjelmalle?

Käytännössä itse mittauksen toteutus on haastavaa. Jotta saadaan luotettavia vertailukelpoisia tuloksia, täytyy mittauksesta olla asiantuntemusta ja laitteiden oltava oikeanlaisia. Mittaus on suoritettava oikeilla varusteilla, tarkoilla mittareilla ja aina samalla tavalla.

Mittaus voidaan toteuttaa esimerkiksi suoralla ulkovaipan paine-eron mittauksella ja/tai epäsuoralla mittauksella huonetilojen väliltä, mikäli kaikista tiloista ei pääse järkevästi mittaamaan ulkovaipalle. Jotta tuloksista saadaan luotettavia, joudutaan joskus myös laskennallisesti kompensoimaan ulkoisia sääolosuhteita tai termistä paine-eroa.

Paine-erojen mittaukseen ei siis ole yhtä ainoaa tapaa. Monista eri mittaustavoista täytyykin osata päättää paras ratkaisu. Päätökseen vaikuttavat kyseisen tapauksen olosuhteet niin tilojen, rakennetyypin sekä tarkkuusvaatimusten suhteen. Eikä siinä vielä kaikki, sillä itse mittauksen jälkeen mittaustuloksia pitää osata tulkita oikein.

Uudentyyppiset rakennukset lisäävät tarvetta mittaukselle


Tarve ilmanpaineen paine-erojen mittaukselle kasvaa uudentyyppisten rakennusten lisääntyessä. Samalla vain harvoilla Suomessa löytyy osaamista niin mittalaitteista kuin itse paine-erojen mittaamisesta. Erityisen haastavaa mittauksesta tekee se, että rakennusmääräykset muuttuvat ja tiukentuvat.

Suomessa tehdään yhä tiiviimpiä, energiatehokkaampia rakennuksia EU:n ja Suomen rakentamismääräyksistä johtuen. Uudentyyppiset, tiiviimmät rakenteet aiheuttavat muutostarpeita myös painesuhteiden hallintaan, sillä tiiviimmät rakennusten ulkovaipat aiheuttavat helposti isompia paine-eroja. Tästä syystä painesuhteiden mittauksen tarve on lisääntynyt huomattavasti.

Painesuhteiden hallinta – rakenteelliset ratkaisut keskiössäUudentyyppiset rakennukset tarvitsevat ulkovaipan- sekä myös sisärakenteiden suunnittelua ja hallintaa, jotta painesuhteet toimivat. Moderneissa rakennuksissa ulkovaippa on moninkertaisesti tiiviimpi kuin vanhoissa. Näin ollen paine-erotkin moninkertaistuvat, ellei tehdä rakenteellisia muutoksia. Kyseisiä rakenteellisia muutoksia ovat esimerkiksi porraskäytävien tiiviimmät ovet sekä rakennusten väliseinien ja välipohjien tiiviimmät rakenteet, jotta vapaa savupiippuilmiötä ei pääse muodostumaan.

Nämä tiiviimmät rakenteet täytyy pystyä luotettavasti todentamaan rakennuspaikalla mittaamalla. Ulkovaipan mittauksessa on tärkeää olla tietoinen ulkoisista olosuhteista. Paineen mittauksessa sekä ulko- että sisälämpötila eri kerroksissa vaikuttaa mittaustulokseen. Ulkoisista tekijöistä myös esimerkiksi tuulen paine vaikuttaa yksittäisiin rakenteisiin.

Tiiviimmät rakenteet lisäävät paine-eroa, jolloin ollaan uudentyyppisessä tilanteessa, jossa tarvitaan uusia rakenteellisia ratkaisuja. Uudessa tilanteessa tarvitaan myös uutta tietoa ja osaamista. Aikaisemmin ajateltiin, että pienet paine-erot voidaan kompensoida koneellista ilmanvaihtoa säätämällä, mutta nyt uusien rakenteiden kanssa tämä ei riitä.

Uusissa rakennusmääräyksissä todetaan, että painesuhteiden hallinta pitäisi toteuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla, ei ilmanvaihdon säädöllä. Uusien määräysten myötä tarvitaan uutta suunnittelua sekä uudentyyppistä rakentamista ja mittaamista.

Teknocalorin käytännönläheiset mittauskurssit


Mittauskurssin avulla, saat lisää tietoa paine-erojen mittauksesta sekä opit käytännössä suorittamaan erilaisia mittauksia. Teknocalorilla pidetään ilmanvaihdon mittauskursseja, jotka ovat tarkoitettu kaikille talotekniikan ammattilaisille.

Teknocalor on erikoistuneet erilaisiin mittalaitteisiin. Erikoisosaamiseemme kuuluu myöskin paine-erojen mittaus. Emme tarjoa tällä saralla vain tuotteita vaan ohjeistamme, neuvomme ja annamme asiakkaillemme käyttökoulutusta ilmanpaineen paine-erojen mittauksesta, joko omissa tai asiakkaan tiloissa.

Pidämme säännöllisin mittauskursseja säännöllisin väliajoin. Vaikka ilmanvaihdon käytännönläheiset mittauskurssit on suunniteltu kaikille talotekniikan ammattilaisille, tarjoamme myös räätälöityjä mittauskursseja asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Mittauslaitteidemme tarjonta


Itse mittauslaitteista, toimitamme tuotteita niin hetkellisen kuin jatkuvan paine-eron mittaukseen. Meiltä löytyy myös mittauslaitteita paine-eron lyhytjaksoiseen tai pitkäaikaiseen dataloggaukseen. Neuvomme asiakkaitamme tuotteiden ja niiden käytön osalta ja katsomme yksilöllisesti asiakkaille aina parhaat vaihtoehdot isosta tuotevalikoimastamme.

Lisäksi tarjoamme monia tarvikkeita paine-erojen mittaamista varten. Erilaiset tarvikkeet mahdollistavat tarkan ulkovaipan paine-eron mittaamisen. Kyseisiä tarvikkeita meiltä löytyy esimerkiksi erilaisia kapillaariputkia ja -letkuja oven tai ikkunan väliin sekä vaimennuslaatikoita ulos vaimentamaan tuulen puuskien vaikutusta mittaustuloksiin.

Tuliko kysyttävää paine-erojen mittauksesta, mittauskurrseista tai mittauslaitteista? Voit lähettää yhteydenottolomakkeen tai olla yhteydessä suoraan Mika Lumioon, mika.lumio@teknocalor.fi.

Muistathan myös, että nettisivuiltamme voit tilata mittariisi kalibroinnin, sillä vain säännönmukaisesti kalibroidun mittarin lukemaan voi luottaa.
Lataa
Lataa