Eurooppa, USA ja Kiina yhdenmukaistavat suodatintestauksen


Puhdas sisäilma on tärkeä asia niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Kiinteistöjen sisäilmasta vastaa ilmanvaihtojärjestelmä, jonka tärkeitä osia ilmasuodattimet ovat. Oikeanlaisen suodattimen valitsemin ei ole kuitenkaan aina aivan yksinkertaista. Valinnassa on otettava huomioon paitsi suodatusteho, myös suodattimen vaikutus kiinteistön energiatehokkuuteen.

Vuoden 2017 alusta alkaen suodatinteollisuus on alkanut siirtyä suodatinten uuteen globaaliin testaus- ja luokitusstandardiin SFS-EN ISO 16890. Uuden standardin tarkoituksena on yhdistää Yhdysvalloissa käytössä oleva ASHRAE 52.2-standardi ja Suomessakin käytössä oleva yleiseurooppalainen SFS-EN 779-standardi. Uusi standardisointi on loppukuluttajan etu, ja se tulee monella tavalla muuttamaan suodatinten valinnan. Uusi standardi tulee olla kaikilla suodatinvalmistajilla käytössä viimeistään vuonna 2018, ja USA:n ja Euroopan lisäksi sen käyttöönottoon on sitoutunut myös Kiina.

.

Uusi standardi tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta ennen kaikkea kahta asiaa:


A) Suodattimet voidaan uuden standardin ansiosta valita paljon tarkemmin vastaamaan kulloisenkin kohteen tarpeita. Kun kohteen paikallisen ulkoilman hiukkaskuorma tiedetään (edes suurpiirteisesti), voidaan suodatin valita hyvinkin tarkasti siten, että se tuottaa optimaalisen suodatustehon vaikuttamatta kuitenkaan kiinteistön energiatehokkuuteen muuten kuin välttämättömiltä osin.

B) Uusi standardi tuo mukanaan uusia muuttujia, ja niinpä sen myötä asiantuntevan suodatinmyynnin rooli korostuu. Osaavissa käsissä kiinteistön suodatustarve määritellään lähtötason mukaan, ja oikeanlaiset suodattimet tekevä sisäilmasta entistä raikkaampaa ja terveellisempää hengittää. Kiinteistöstä tulee samaan aikaan aiempaa turvallisempi ja energiatehokkaampi.


.

Alla olemme listanneet uuden standardin kolme tärkeintä asiaa:


1. Uudessa standardissa suodattimet testataan ja luokitellaan suhteessa koko hiukkaskokoalueeseen, eikä pelkästään suhteessa 0,4 µm kokoluokan hiukkasiin kuten aikaisemmin. Näin suodattimen tehosta saadaan paljon entistä tarkempaa tietoa. Parannus tapahtuu erityisesti suhteessa pieniin hiukkasiin, jotka ovat tutkitusti terveydelle eniten haitallisia. Ulkoilman hiukkasjakaumasta suurin osa, jopa 90% on nimenomaan näitä pieniä hiukkasia, vaikka painomassaltaan ne edustavatkin vähemmistöä. Uusi standardi antaa pienille hiukkasille entistä enemmän painoarvoa.

2. Suodatinluokat vaihtuvat nykyisen SFS-EN 779-standardin mukaisesta kolmesta G, M ja F -luokasta uuteen neljään ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse -luokkaan. Kaikki Suomessa myytävät suodattimet tulevat siis olemaan viimeistään vuoden 2018 lopussa tämän uuden luokittelun mukaisesti merkittyjä.

3. Suodattimille tehtävät testit muuttuvat vastaamaan paremmin todellisen hengitysilman asettamia vaatimuksia. Muutoksia tapahtuu mm. seuraavissa testattavissa asioissa:

  • Varauksenpoistokäsittely tehdään kokonaiselle suodattimelle aiemman näytepalan sijaan.
  • Testipöly vaihtuu ASHRAE-pölystä ISO A2 -pölyyn (ISO 12103-1) ja testipölypitoisuus nousee 70 mg/m³ -pitoisuudesta 140 mg/m³-pitoisuuteen.
  • Kuormitus tapahtuu myös varauksenpoistokäsitellylle suodattimelle, ja jokaisen ePM -luokan erotusaste määräytyy alkuerotusasteen ja varauksenpoistokäsitellyn erotusasteen keskiarvon mukaan.
  • ePM-luokka-arvot ilmoitetaan 5 % välein, ja testitulos pyöristetään aina seuraavaan alempaan prosenttiluokkaan. Elin esimerkiksi 54% testitulos saa suodatusarvokseen 50% jne.
  • Testipölykuormitus ei ole pakollinen ePM-luokille, mutta Eurovent-energiatehokkuusluokitus määräytyy tämän mukaan.
  • ISO Coarse -karkeasuodattimille annetaan uudessa standardissa ainoastaan testipölyllä määritetty punnituserotusaste.

Image title
Vesa Joutsenvuori
Suodattimien myyntipäällikkö
Teknocalor Oy

Yli kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus suodattimien myynnistä
Tavoitteena terveellisempi sisäilmaLataa
Lataa