Uuden Eurovent-sertifioinnin suurin hyötyjä on loppuasiakas.


Tavanomaista korkeampaa hygieniaa vaativissa kohteissa ilmanvaihtokoneiden erityisominaisuudet on perinteisesti määritelty kansallisilla vaatimuksilla ja standardeilla, joista saksalainen VDI 6022 on ehkä tunnetuin Euroopassa käytössä oleva. Suomessa edellä mainitun tunnettavuus on kuitenkin jäänyt varsin vähäiseksi, ja osittain siksi Suomessa on sovellettu omaa tapaa tehdä nk. hygieniamallisia ilmanvaihtokoneita.

Syksystä 2016 alkaen Eurovent-sertifiointi on tullut mahdolliseksi myös hygieniamallisille ilmanvaihtokoneille kun Eurovent Certita Certification lisäsi hygieniakoneiden yhteiseurooppalaisen vaatimustason osaksi ”Eurovent Certified Performance” -laatumerkintäänsä. Hygieniamalliset ilmanvaihtokoneet muodostavat nyt siis oman sertifiointiohjelmansa nimeltään ”Hygienic Air Handling Unit” (HAHU). Täyttääkseen hygieniakoneille asetetut Eurovent-vaatimukset, tulee ilmanvaihtokoneen käytännössä täyttää ensin kaikki vakiomallisille ilmanvaihtokoneille (AHU) asetetut vaatimukset, ja tämän lisäksi koko joukko hygieniakoneille asetettuja erikoisvaatimuksia.


Image title

Hygieniamallisten ilmanvaihtokoneiden sertifiointiohjelman keskeisin tavoite on luoda valmistajasta riippumaton arviointikehikko, jonka avulla eri tuotteiden soveltuvuutta käyttökohteeseen voidaan arvioida helposti ja yhdenmukaisesti. Olennaisimpana osana sertifiointiohjelmassa otetaan kantaa sallittuihin materiaaleihin, komponentteihin sekä erityisesti huollettavuuteen. Säännöllisen ulkopuolisen auditoinnin lisäksi ohjelman vaatimukset edellyttävät hygienisiä ratkaisuja valmistusprosessissa, kuljetuksessa ja materiaalivalinnoissa. Lisäksi ohjelmassa määritellään käytettävien toimintaosien järjestys, koko, tehokkuus, sekä myös muita keskeisiä ominaisuuksia. Hygieniakoneille suunnatussa ohjelmassa otetaan vahvasti kantaa myös ilmanvaihtokoneen huollettavuuteen ja ylläpitoon.Image title

Sertifiointiohjelma jaottelee ilmanvaihtokoneelle asetettavat vaatimustasot kolmiportaisesti, tavoiteltavan hygieniatason mukaisesti. Hygieniahyväksytyn ilmanvaihtokoneen tunnistaa tähtiluokituksesta, jossa ilmaistaan hygieniataso johon kone on soveltuva. Yhden tähden ilmanvaihtokoneet soveltuvat toimistorakennuksiin, julkisiin liikerakennuksiin, kouluihin ja majoituslaitoksiin. Kahden tähden koneet soveltuvat käytettäväksi sairaaloissa. Kolmen tähden korkeimman vaatimustason koneet soveltuvat lääketeollisuuteen, ruokateollisuuteen sekä muuhun puhdastilarakentamiseen.


Image title

Kuten muidenkin Eurovent-sertifioitujen tuotteiden kohdalla, myös tämän ohjelman merkittävin etu on se, että ohjelmaan osallistuvat valmistajat testaavat tuotteensa yhdenmukaisten vaatimusten perusteella, mikä takaa yhteneväisen Euroopan laajuisen vaatimustason. Suurin hyötyjä uudesta hygieniakoneita koskevasta sertifiointiohjelmasta on loppuasiakas, sillä valmistajasta riippumaton ulkopuolinen arviointi varmistaa, että tuote on todella soveltuva suunniteltuun käyttötarkoitukseensa.Image title
Ohjelmaan kuuluvien valmistajien tuotteet voi tarkistaa helposti Euroventin julkaisemalta sivulta. Teknocalor voi iloisena ja ylpeänä todeta, että maahantuomamme Salda UAB:n valmistamat ilmanvaihtokoneet täyttävät uudet ensimmäisen ja toisen tason Eurovent-hygieniavaatimukset. Ja vieläpä ensimmäisinä maailmassa!


Image titleLauri Laakso
IV-myyntipäällikkö


Lataa
Lataa