Kuuloaisti on yksi viidestä ihmisen aistista, jos sitä kuudetta ei lasketa.


Toisille elämän suola voi olla oman lempimusiikin kuuntelu yksin tai hyvässä seurassa. Keväinen lintujen laulu piirtää mielikuvan tulevasta kesästä. Ja kesällä lepän lehtien havina mökkirannassa kuulostaa lomalta! Arjessa ja kaupunkielämässä äänet saattavat ärsyttää. Taas ne mopopojat pärisevät lähikadulla! Jatkuva, tasainen liikennevirtamelu kantautuu kotipihaan läheiseltä moottoritieltä. Asunnon ilmavaihto saattaa pitää kovaa ääntä yöllä tai läheisen rakennustyömaan äänet kantautuvat juuri siihen omaan tärkeään rentoutumishetkeen parvekkeella. Rakennetun ympäristön suunnittelussa onkin otettava huomioon melun aiheuttamat terveys- ja viihtyvyyshaitat ihmisille niiden minimoimiseksi.


Kuuloaisti on yksi viidestä ihmisen aistista, jos sitä kuudetta ei lasketa. Kuulo on tärkeä aisti jokapäiväisessä elämässä, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja liikkuessa. Olemme kaikki keskustelleet huonokuuloisen kanssa ja tiedämme, että tilanne vaatii erityishuomiota. Yleisten tilojen taustamelu häiritsee ja väsyttää etenkin ihmiset, joilla on kuulonalenema. Kun kuulemme hyvin, voimme paremmin ja aistimme myös vaarat esim. liikenteessä. Meidän kannattaa suojella kuuloaistiamme työelämässä ja vapaa-aikana.


Meluntorjunta on tärkeä osa työsuojelua. Työturvallisuuslaissa (738/2002) ja asetuksissa (85/2006 ja 831/2005) säädetään velvollisuuksista meluhaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Asetuksilla on säädetty voimaan EU:n meludirektiivi 2003/10/EY. Asetuksissa on, erityisesti kuulovammojen ehkäisemiseksi, melun toiminta- ja raja-arvot. Altistuksen arviointiin liittyviä työpistekohtaisia mittauksia ja henkilökohtaisia meluannosmittauksia tehdään työpaikoilla usein työsuojelun tai työterveyshuollon toimesta.


Melutason ja henkilökohtaisen altistuksen selvittämisellä saadaan tietoa päätöksentekoon ja toimenpideratkaisumallien valintaan melun vähentämiseksi ja työntekijöiden kuulon suojelemiseksi. Altistusmittaukset kannattaa tehdä standardien mukaisilla mittalaitteilla. Työnantajan seurantavelvoite on helpompi täyttää käyttämällä rekisteröiviä mittalaitteita ja tallentamalla mittaustulokset ja –raportit valmiiseen tietokantaan. Melun mittaajan täytyy tuntea lainsäädäntö, melun käsitteet ja mittausmenetelmät. Lisäksi hänen on osattava arvioida mittaustarpeet ja mittaustulosten vertaaminen raja-arvoihin.

TUTUSTU MELUMITTAUSTUOTTEISIIMME


Image title
Johanna Hokkanen

Myyntipäällikkö - Talotekniset mittauslaitteet
(Työpaikkamelu- ja meluannosmittauskouluttaja)
+358 10 820 1134
johanna.hokkanen(a)teknocalor.fiLataa
Lataa